Kerkweg 14 4709 PA Nispen
Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Blog

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een vorm van kleinschalige residentiëlejeugd zorg. Binnen een gezinshuis wonen jeugdzorg kinderen binnen een “normaal” gezin dat de basis vormt voor het gezinshuis.

Wat is de basis van een gezinshuis?

De basis van een gezinshuis bestaat meestal uit een “normaal” gezin van twee gezinshuisouders met eigen kinderen. Ook zijn er situaties waarin twee gezinshuisouders de basis vormen van een gezinshuis maar zelfs ook zijn er gezinshuizen bekend waarin één gezinshuisouder de basis vormt voor het gezinshuis. De gezinshuisouders zijn in het algemeen mensen met passie voor opvoeden en een sterke drive om jeugdzorg kinderen een veilig thuis en perspectief en nieuwe mogelijkheden te bieden. Gezinshuisouders zijn vaak sterke en stabiele  opvoeders die kunnen vertrouwen op kennis, deskundigheid en ervaring. Doordat een “normaal” gezin vaak de basis vormt voor een gezinshuis zijn alle facetten van het gewone gezinsleven reeds aanwezig en kunnen opgenomen jeugdzorg kinderen profiteren van de versterkende kracht van het gewone gezinsleven.

Wat wordt verstaan onder residentiële jeugdzorg?

Wanneer gesproken wordt over residentiële jeugdzorg dan hebben we het over het wonen van kinderen die onder jeugdzorg vallen op een woonlocatie binnen een jeugdzorginstelling. Kinderen binnen residentiële jeugdzorg kunnen om welke reden dan ook niet thuis wonen en wonen daardoor permanent kort of langdurig binnen een jeugdzorg instelling.

Waarom wonen binnen een gezinshuis?

Ieder kind heeft recht op een veilig thuis. Een thuis waarin een kind op eigen wijze zijn/haar talenten tot ontwikkeling kan laten komen. Een thuis waarin een kind perspectief en kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken wie het is. Binnen een gezinshuis is altijd een duidelijke basis aanwezig van twee stabiele gezinshuisouders. Deze gezinshuisouders nemen voor het binnen het gezinshuis geplaatste kind de rol van de eigen ouder(s) als opvoeder over. Daarmee benadert een gezinshuis de traditionele en gewenste gezinssituatie het meest aangezien er gewerkt wordt met het gezin als basis.

Belangrijke voordelen van een gezinshuis

Doordat een gezinshuis geleid wordt door gezinshuisouders zijn er niet continue wisselingen zoals dat binnen een grootschalige residentiële jeugdzorg instelling wel het geval is. In plaats van steeds wisselende bezetting van andere medewerkers op een groep ziet het gezinshuiskind dagelijks dezelfde opvoeders. Een gezinshuiskind kan daardoor een band ontwikkelen met zijn/haar opvoeders en ervaart dat dezelfde personen duidelijke beslissingen nemen en keuzes maken. De onduidelijkheid die kan ontstaan voor een gezinshuiskind doordat steeds wisselende mensen andere beslissingen nemen en keuzes maken valt daarmee weg. Binnen een gezinshuis wordt aan een gezinshuiskind ook meer duidelijkheid en structuur geboden doordat niet steeds wisselende mensen ingrijpen in de structuur. Binnen een gezinshuis vindt in het algemeen een opvoeding plaats vanuit een duidelijke visie op basis van uitgangspunten die door de gezinshuisouders bepaald zijn in combinatie met de cultuur van het gezin.

Deel dit bericht

Auteur: swakager96
E-Commerce, Wordpress, Online en Internet specialist, SEO Tekst schrijver en Social Media specialist, ICT Dienstverlener sinds begin 2003. Ruim 15 jaar ervaring als dienstverlener aan Bedrijven en Consumenten van klein MKB tot Multinationals. Passie voor Wordpress, SEO, Hosting, Online en Internet, E-Commerce en E-mail Marketing. Diensten gemakkelijker maken is king.
Gerelateerd Bericht

Vrije plek in ons gezinshuis

Wij hebben op dit moment een vrije plek in ons gezinshuis. Voor deze plek zijn we zijn...

Schoonmaakster Gezocht

  Minimaal 8 uur, 2 x 4 uur, per week tijdens schooltijden. Voor onze landelijk gelegen villa...

Eén van de eekhoorns in onze tuin / ons bos komt dichtbij…

We hebben sinds enige tijd een prachtige, unieke plek voor Gezinshuis ’t SwaneNest. Ons gezinshuis staat nu...

Geef een reactie