Kerkweg 14 4709 PA Nispen
Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Onze Dienstverlening

Een gezinshuis, een speciaal zorgtype binnen de residentiële jeugdzorg.

Een gezinshuis is een vorm van samenleven waar jeugdzorg kinderen van harte welkom zijn om de rust, stabiliteit en veiligheid van het gewone gezin te ervaren. Als gezinshuis maken wij keuzes in de dienstverlening welke wij aan kunnen bieden. Wij hebben als doel een ideale mix tussen langdurige opvang en crisiszorg. Op die basis blijft er stabiliteit op de lange termijn en kunnen er binnen ons gezin ook via de crisishulp vele kinderen tijdelijk en langdurig geholpen worden.

Wat is kenmerkend en verschillend binnen onze dienstverlening?

Alle vormen van onze dienstverlening behoren tot jeugdzorg. De zorg voor het kind dat niet het vertrouwde gevoel van een veilig en stabiel thuis ervaart. Een kind dat tijdelijk of langdurig aan onze zorg toevertrouwd wordt.

Kenmerken

Beknopte beschrijving:
Wat? /
 • Verblijfsduur
 • Zorgtype
 • Sociale omgeving
 • Aantal plaatsen
 • Huisvesting
 • Verzorging

Kort Verblijf

Korte en middellange opvang
6 - 24 / Maanden
 • + 6 maanden
 • Jeugdzorg
 • ’t SwaneNest, Roosendaal
 • 4

Langdurige opvang

Veilig thuis op lange termijn
Tot 18e / levensjaar
 • Tot 18e jaar
 • Jeugdzorg
 • ’t SwaneNest, Roosendaal
 • 4

Crisis opvang

Als de nood het hoogst is
3 Weken / Minimaal
 • Minimaal 3 weken
 • Jeugdzorg
 • Eigen woonomgeving
 • 2
Op zoek naar leuke, veilige en betrouwbare plaatsen voor jeugdzorg kinderen die onder uw verantwoordelijkheid vallen? Wij bespreken graag in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden waarop we met uw organisatie kunnen samenwerken.

Veelgestelde Vragen & Antwoorden

Hoe aanmelden?
Ben je jeugdige op zoek naar een woonplek of vertegenwoordig je een jeugdige waarvoor een woonplek wordt gezocht? Je kunt contact met ons opnemen om de vraag te bespreken. Op basis van de gegeven informatie zullen wij bepalen of er op dat moment mogelijkheden binnen ons gezinshuis zijn om te kunnen plaatsen op een woonplek. Is er mogelijk plaats dan kunnen we vervolgens onze matchingsprocedure starten.
Wie wonen in het gezinshuis?
Waar is het gezinshuis gevestigd?
Onze matchingsprocedure
Hebben we een woonplek vrij en zien we mogelijkheden tot een match op basis van de eerste verstrekte informatie? Dan zullen we onze matchinsprocedure met elkaar opstarten. Onze matchingsprocedure is een planmatige aanpak op basis van “het handboek methodisch matchen” waarmee we onderzoeken of jeugdige een woonplek binnen ons gezinshuis kan krijgen. Voor ons is van belang dat een jeugdige bij ons en onze bewoners past en er samenwerking mogelijk is met belangrijke betrokkenen bij de jeugdige, daarom matching.
Hoe kan een jeugdige in een gezinshuis wonen?
Kan iedere jeugdige geplaatst worden?

In het kort schematisch weergegeven

Overzichtelijke weergave van onze dienstverlening, wie betrokken is en wat de belangrijkste kenmerken zijn.
Beschrijving Wat is het Periode Betrokken Professionals Andere betrokkenen
Gezinshuis Woonzorg, jeugdzorg 0 – 18 jr / 18+ Gezinshuisouders, gedragswetenschapper Gezin, netwerk gezinshuis
Langdurige opvang Perspectief plek 0 – 18 / 18+ Gezinshuisouders, gedragswetenschapper Jeugdige, ouders/wettelijk vertegenwoordiger
Kort durende opvang Terug naar huis of doorplaatsing 0 – 8 jr Gezinshuisouders, gedragswetenschapper Jeugdige, ouders/wettelijk vertegenwoordiger
Crisis Opvang Terug naar huis of doorplaatsing 0 – 12 jr Gezinshuisouders, gedragswetenschapper, jeugdbeschermer, CJG, evt. therapeuten/hulpverleners Jeugdige, ouders
Matching Plaatsingsonderzoek vooraf 0 – 3 maanden Gezinshuisouders, gedragswetenschapper, jeugdbeschermer/jeugdprofessional, evt. therapeuten/hulpverleners Jeugdige, ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger, belangrijke betrokkenen