Kerkweg 14 4709 PA Nispen
Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Missie van Gezinshuis ’t SwaneNest. Wat motiveert ons?

Rust

Rust voor het kind

Wanneer het kind de nodige rust krijgt kan het ook weer de kans krijgen er te zijn.

Lees Meer

Veiligheid

Terugbrengen van veiligheid

Een veilige omgeving is voor ieder kind een van de belangrijkste behoeften.

Lees meer

Evenwicht

Hernieuwd evenwicht

In de praktijk al snel het resultaat van rust en veiligheid.

Lees meer

“Alle kinderen zijn sterren, als we ze laten stralen.

Wij gaan die sterren oppoetsen en perspectief bieden. Kinderen de mogelijkheid geven om te komen waar zij dankzij hun capaciteiten kunnen komen zodat zij op passende wijze deel kunnen nemen aan de samenleving.

In samenwerking met de zorgaanbieder ontwikkelen wij een aanpak waardoor het kind de dofheid verliest en de glans terug krijgt. Om in de toekomst het verschil te kunnen maken is voor het kind een stabiele thuissituatie van onschatbare waarde, ieder kind zal dat bij ons kunnen ervaren. Er is zoveel behoefte aan betrouwbare, vertrouwde opvangplaatsen waar een kind zichzelf kan en mag zijn, waarin een kind in vrijheid kan leven dat wij ons gezin daarvoor openstellen. Perspectief voor die vele kinderen die nu geen evenwicht, rust of structuur in hun thuissituatie hebben. Kinderen de mogelijkheid geven om te komen waar zij dankzij hun talenten kunnen komen zodat zij deel kunnen nemen aan de samenleving. Met respect voor de verhoudingen en loyaliteit tussen kind en eigen ouders. Dat is onze ambitie, daar willen wij ons graag voor inzetten. Voor kinderen die niet in een “normale” thuissituatie kunnen opgroeien.

Terugbrengen van perspectief en ontwikkelen van de eigen talenten

Samen met de samenwerkende zorgaanbieder(s), zorgprofessional(s) en onze andere partners werken wij aan het welzijn en welbevinden van het kind.

Voor de kinderen die niet dezelfde kansen krijgen of hebben gekregen als onze eigen kinderen en die alsnog de ruimte bieden hun dromen waar te maken. Wij willen onze gezamenlijke opvoedkracht inzetten om onze lang gekoesterde grote wens, gezinshuis ’t SwaneNest, te realiseren. De mogelijkheid om dit binnen het unieke franchiseconcept van Gezinshuis.com te doen is voor ons de uitgelezen mogelijkheid om dit als ondernemend echtpaar te starten.

Beide vinden wij het prettig om ons eigen werk te organiseren, zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen en nemen. We vinden het niet erg om hard te werken en gaan een leuke uitdaging zeker niet uit de weg, prima eigenschappen voor ondernemers. Ondernemen zit André in het bloed gezien het feit dat hij al vanaf 2003 actief is als ondernemer.

Alles dankzij de versterkende kracht van het gewone gezinsleven.

Nu we ons eigen gezinshuis kunnen gaan realiseren breekt een nieuw tijdperk van sociaal ondernemerschap voor ons aan waarmee we ook betekenis kunnen hebben voor de maatschappij en het algemeen belang. Een mooi, waardevol bijkomend voordeel waarbij voor ons gevoel alles samen komt, de affiniteit van Willeanne met zorg en welzijn en de passie van André voor ondernemerschap in de mix met ons beider zelfstandigheid. Met veel enthousiasme zullen wij werken aan een stabiele en toekomst bestendige onderneming waarin wij onszelf voortdurend zullen blijven ontwikkelen en vernieuwen.

  • Niet elk kind krijgt een gelijke, eerlijke start maar wij willen het kind helpen en stimuleren het vervolg prachtig te maken.
  • Veiligheid, vertrouwen en een goede behandeling zijn niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid, wij willen bij ons geplaatste kinderen die vanzelfsprekendheid laten ervaren.
  • De stabiliteit in ons gezinsleven laat het toe dat wij andere kinderen laten ervaren hoe het is om in vrijheid en rust op te groeien tot volwassen, zelfstandige burgers.
  • Sociaal ondernemerschap, de keuze om het maatschappelijk belang te dienen in combinatie met ondernemerschap vinden wij bijzonder waardevol.

Meer over onze Missie

Vanwaar het idee van een gezinshuis?

Een gezinshuis is iets dat Willeanne al jaren enorm leuk en interessant vindt. Zoals een vriendin het kortgeleden nog spontaan omschreef:

Wanneer ik met Willeanne over een gezinshuis sprak begon zij helemaal te stralen…

In de periode 2010/2011 begon Willeanne hier voor het eerst over te denken en hebben wij ons voor het eerst georiënteerd. Nu is het voor Willeanne het moment om haar grote droom, {een eigen gezinshuis} te realiseren. Dit is voor ons het ideale moment in ons leven om aan dit avontuur te beginnen.

Waarom een gezinshuis als onderneming?
Wat maakt van ons echte ondernemers?
Voor Wie werken wij?
Wat is dan dat gezamenlijke doel?

Gezinshuis, de Missie

Kwetsbare jeugdzorg kinderen een veilig en gezond thuis bieden. Zodat wij aan deze kinderen dezelfde kansen kunnen bieden als onze eigen kinderen.

Over Ons

Wie zijn de sociale ondernemers van gezinshuis ´t SwaneNest? We vertellen je graag wie we zijn en waarom we maatschappelijk betrokken zijn.

Visie, hoe doen wij het?

De innovatieve formule van Gezinshuis.com levert ons een stevig fundament. Vanuit dit fundament werken wij samen met betrokken partners.

Hoe neem je contact op?

Wil je weten hoe je ons kunt bereiken of wat ons bezoekadres is? Bekijk hier onze contactinformatie en hoe je ons kunt bereiken.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Voor een kind fijn om bij ons te zijn!

Wij zijn betrokken aanpakkers met een no nonsense mentaliteit. Een ondernemende, pragmatische en oplossingsgerichte houding met een ``Ja, het kan`` mentaliteit.
Flexibel

Flexibel

Wij gaan gemakkelijk met situaties om

Dankzij onze gezamenlijke flexibiliteit kunnen wij snel schakelen als de situatie dat vraagt.

Read more
Betrokken

Betrokken

Een houding van interesse en aandacht.

Kinderen zullen het voelen dat ze er mogen zijn omdat ze gewaardeerd worden en betrokkenheid ontmoeten.

Read more
Duidelijk

Duidelijk

Een consequente en heldere aanpak.

Een eerlijke, rechtvaardige en consequente aanpak zorgt voor rust, structuur en duidelijkheid in het gezin.

Read more