Kerkweg 14 4709 PA Nispen
Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Crisis Opvang

Algemene Informatie
Onze gezinsouders
Beschikbaarheid

Wanneer het in de thuissituatie om welke reden dan ook even helemaal niet meer gaat bieden wij de oplossing met Crisis Opvang. Zodra er door de jeugdprofessionals een crisis in de thuissituatie van een kind wordt geconstateerd waarin dient te worden ingegrepen vindt opvang binnen de Crisis Opvang plaats.Wij reserveren hiervoor momenteel geen plaatsen in onze bezetting, vraag gerust naar de mogelijkheden. Crisis opvang binnen ons gezinshuis vindt plaats volgens onze voorwaarden en (huis)regels, er dient een match te zijn met reeds aanwezige kinderen. Wij betrekken altijd onze gedragswetenschapper bij iedere nieuwe casus die zich aandient, er wordt nooit geplaatst zonder informatie vooraf.

Dankzij onze verhuizing naar Landgoed Zonneland hebben wij het totaalaantal beschikbare plaatsen binnen ons gezinshuis uitgebreid naar een aantal van 5 bezettingsplaatsen als totaal voor jeugdzorg kinderen. De 5 plaatsen zullen wij verdelen over de zorgtypes Kort Verblijf en Langdurige Opvang afhankelijk van vraag & aanbod. Op deze wijze streven wij naar een evenwichtige verdeling waarbij ook binnen ons gezinshuis de rust, stabiliteit en het evenwicht blijft gewaarborgd. Zodat een omgeving blijft waarbinnen kinderen kunnen profiteren van de versterkende kracht van het gewone gezin maar ook kunnen leren van elkaar. Wanneer wij ruimte hebben binnen onze bezetting en de crisis casus ons aanspreekt kunnen wij overgaan tot crisis plaatsing.

De Crisis Opvang zoals wij die met een zorgcombinatie van zorgaanbieder(s), georganiseerd hadden hebben wij per medio augustus 2019 gestopt.Wij konden ons niet verenigen met de werkwijze van de zorgcombinatie. We vinden de aangeboden crisis jongeren niet passend in een gezinshuis met eigen en/of geplaatste gezinshuiskinderen. De problematiek is te zwaar, zeker wanneer je dit combineert met het totaal ontbreken van steun en begeleiding. Crisis plaatsingen op die wijze zetten steeds het systeem van het gezinshuis zwaar onder druk en waren een te grote belasting voor de aanwezige kinderen.

Crisis opvang dat wij momenteel aanbieden is crisis verblijf binnen ons gezinshuis voor jeugdigen die nog altijd wel binnen een gezin kunnen functioneren. Het kan in dat geval bijvoorbeeld gaan om een tijdelijke uit huis plaatsing of een crisis opvang om te onderzoeken wat het perspectief voor de jongere is. Waarbij de jeugdige voor een periode van enkele weken tot enkele maanden binnen ons gezinshuis komt wonen om bijvoorbeeld aan rust, veiligheid en structuur te werken. Deze periode kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om een definitieve plek te vinden voor de jeugdige of om onderzoeken plaats te laten vinden wat de mogelijkheden en perspectief voor de jeugdige zijn.

In deze periode vindt het kind bij ons de rust en ruimte om te zijn wie het is en de veiligheid en betrokkenheid van ons gezinshuis te ervaren. Het kind komt uit een bijzonder onrustige en/of onveilige situatie bij ons en wij nemen voor deze periode de volledige zorg voor het kind op ons. Wij zorgen voor de goede dagelijkse zorg die ieder kind nodig heeft en verdient. Denk daarbij aan de eenvoudige eerste dagelijkse levensbehoeften zoals (gezond) eten en drinken met natuurlijk een dagelijkse warme maaltijd, aandacht en een luisterend oor, persoonlijke verzorging en hygiëne maar ook de zorg dat het dagelijks op tijd op school aanwezig is bijvoorbeeld.

Binnen ons gezinshuis kan niet worden doorgeplaatst vanuit een crisis plaats naar een langdurige plaats.

Als gezinshuis ligt onze primaire focus op langdurige opvang en is crisis opvang niet langer een speerpunt. We gaan hiermee terug naar onze basiswensen om langdurig bij te kunnen dragen aan de veiligheid, ontwikkeling en perspectief voor de bij ons geplaatste jeugdige.

Waarom kiezen wij voor Jeugdzorg Crisis Opvang?

Wij vinden dat ieder kind het recht op een veilig en stabiel thuis verdient waardoor kinderen zichzelf op een goede, positieve manier kunnen ontwikkelen. Er is veel vraag naar Crisis Opvang wat extra duidelijk maakt dat niet ieder kind een rustige, veilige, betrouwbare of stabiele thuissituatie heeft waar een gezond leefklimaat en evenwicht heerst. Door crisis plaatsen binnen ons gezinshuis beschikbaar te stellen voor Crisis Opvang willen wij een bijdrage leveren dat ook kinderen die in een crisissituatie verkeren kans hebben op een leuke onbezorgde jeugd. Het besef dat wij door de beperkte duur van Crisis Opvang juist meer kinderen en ouders/verzorgers kunnen helpen motiveert ons nog meer.

Wat is de verblijfsduur bij Crisis Opvang?

De duur van een crisis opvang wordt vooraf met de verantwoordelijke jeugdprofessional of gezinsvoogd afgestemd. Kenmerkend voor crisis opvang is dat de duur van verblijf vaak flexibel is. Binnen deze periode wordt gewerkt aan het terugbrengen van rust, evenwicht en veiligheid. Deze periode wordt gebruikt om de crisissituatie om te buigen naar een normale, gestabiliseerde situatie. Met als doel dat het kind na een verblijf binnen onze crisisopvang kan terugkeren naar de eigen gezinssituatie. Het is mogelijk dat het verblijf verlengd wordt, dit is altijd situatie gebonden en wordt per casus individueel beoordeeld.

Wat is onze verantwoordelijkheid bij Crisis Opvang?
Wat doen wij verder behalve goede zorg leveren?
Wat is de rol van het kind binnen Crisis Opvang?

Willeanne Kager-Swanink

Ik ben Willeanne Kager-Swanink, gezinsouder, eigenaar en ondernemer van Gezinshuis ’t SwaneNest. Ik ben een betrokken persoon met een passie…

Vervangende ouder

Wat is een vervangende ouder? De vervangende ouder vervangt ons bij afwezigheid. Wanneer wij zelf even niet aanwezig kunnen zijn…

André Kager

Ik ben samen met mijn vrouw Willeanne Kager-Swanink de vaste gezinsouder en eigenaar van Gezinshuis ’t SwaneNest. samen hebben wij…